• Βασικό
 • 1000χωρίς καμία άλλη χρέωση για πάντα
 • 1 Σύστημα Παραγγελιοληψίας
 • Πληρωμή με κάρτα
 • Στοιχεία Καταστήματος (ωράριο – πληροφορίες)
 • Εγγραφή μελών
 • Προσφορές & Εκπτωτικά κουπόνια
 • Εγκατάσταση SSL (ασφάλεια)
 • Πρόγραμμα αναλυτικών στατιστικών
 • Δωρεάν προώθηση στα διαδικτυακά μέσα της Media Planners (athensstories.gr, zaxaroplasteia.com κ.α.)
 • Εκπαιδευτικό Video
 • Βασικό με χορηγία happydeals.gr
 • 1200χωρίς καμία άλλη χρέωση για πάντα

 • 1 Σύστημα Παραγγελιοληψίας
 • Πληρωμή με κάρτα
 • Στοιχεία Καταστήματος (ωράριο – πληροφορίες)
 • Εγγραφή μελών
 • Προσφορές & Εκπτωτικά κουπόνια
 • Εγκατάσταση SSL (ασφάλεια)
 • Πρόγραμμα αναλυτικών στατιστικών
 • Δωρεάν προώθηση στα διαδικτυακά μέσα της Media Planners (athensstories.gr, zaxaroplasteia.com κ.α.)
 • Εκπαιδευτικό Video
 • Πλήρες
 • 1350χωρίς καμία άλλη χρέωση για πάντα

 • 1 Σύστημα Παραγγελιοληψίας
 • Πληρωμή με κάρτα
 • Στοιχεία Καταστήματος (ωράριο – πληροφορίες)
 • Εγγραφή μελών
 • Προσφορές & Εκπτωτικά κουπόνια
 • Εγκατάσταση SSL (ασφάλεια)
 • Πρόγραμμα αναλυτικών στατιστικών
 • Δωρεάν προώθηση στα διαδικτυακά μέσα της Media Planners (athensstories.gr, zaxaroplasteia.com κ.α.)
 • Εκπαιδευτικό Video
 • Πλήρες Website
 • SEO
 • Πολλαπλές Επιλογές
 • Δωρεάν hosting
 • 100€ GOOGLE ADS
 • Πλήρες με χορηγία happydeals.gr
 • 1500χωρίς καμία άλλη χρέωση για πάντα
 • 1 Σύστημα Παραγγελιοληψίας
 • Πληρωμή με κάρτα
 • Στοιχεία Καταστήματος (ωράριο – πληροφορίες)
 • Εγγραφή μελών
 • Προσφορές & Εκπτωτικά κουπόνια
 • Εγκατάσταση SSL (ασφάλεια)
 • Πρόγραμμα αναλυτικών στατιστικών
 • Δωρεάν προώθηση στα διαδικτυακά μέσα της Media Planners (athensstories.gr, zaxaroplasteia.com κ.α.)
 • Εκπαιδευτικό Video
 • Πλήρες Website
 • SEO
 • Πολλαπλές Επιλογές
 • Δωρεάν hosting
 • 100€ GOOGLE ADS